Dostawa sprzętu przeciwpożarowego w celu doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Duszniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze

najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

Zmiana ogłoszenia na dostawę sprzętu przeciwpożarowego w celu doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Duszniki

  Zmiana ogłoszenia
    Wyjaśnienia do SIWZ
    Formularz cenowy
    Poprawiona specyfikacja sprzętu przeciwpożarowego

Dostawa sprzętu przeciwpożarowego w celu doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Duszniki

  Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Formularz ofertowy
   Specyfikacja sprzętu przeciwpożarowego
   Projekt umowy