Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Przezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach
na Przezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r. - POBIERZ