Postanowienie Nr 24/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II

Postanowienie Nr 24/2020 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II
z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia liczby członków
Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Dusznikach
oraz Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Dusznikach
powołanych w związku z zarządzeniem referendum gminnego
w sprawie odwołania Wójta Gminy Duszniki przed upływem kadencji,
zarządzonym na dzień 19 kwietnia 2020 r
.- CZYTAJ