Wybory Wójta Gminy Duszniki z dnia 4 listopada 2018 r.

   Wybory
Wójta Gminy Duszniki
 z dnia 4 listopada 2018 r.