Budżet 2012

Sprawozdania


Rb-27S 2012
   Rb-28S 2012
   Rb-NDS 2012
   Rb-Z 2012

Wykonanie budżetu 2012 r.

WYKONANIE  BUDŻETU 2012 ROK
-CZYTAJ

Tabela nr1 - CZYTAJ ,Tabela nr2 - CZYTAJ ,Tabela nr3 - CZYTAJ,Tabela nr4 - CZYTAJ ,
Tabela nr5 - CZYTAJ,Tabela nr6 - CZYTAJ,Tabela nr7 - CZYTAJ,Tabela nr8 - CZYTAJ
Tabela nr9 - CZYTAJ ,Tabela nr10 - CZYTAJTabela nr11 - CZYTAJ .