Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok