Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez Dyrektora RZGW w Poznaniu
   Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 8.05.2023 r., znak: PO.RZŚ.4901.53.2023