Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

   Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych
   Zgłoszenie kandydatów na członków OKW
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
   Zgłoszenie kandydatów na członków OKW
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
Uchwała z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie
spososbu zgłaszania kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych