Protokoły Komisji Rolnictwa i Budżetu

Protokoły 2023

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 23 stycznia 2023 r.

Protokół nr 14/2023 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu z 23 stycznia 2023 r.

Protokół nr 15/2023 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu z 13 lutego 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 27 lutego 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 30 marca 2023 r

Protokół posiedzenia wspólnego z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z 21 kwietnia 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 8 maja 2023 r.

Protokół nr 16/2023 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu z 8 maja 2023 r.

Protokół nr 17/2023 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu z 30 maja 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 30 maja 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 14 czerwca 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 27 czerwca 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 8 sierpnia 2023 r.

 

Protokoły 2022

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 28 stycznia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 10 stycznia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 22.02.2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 28 marca 2022 r.

Protokół nr 10/2022 KOmisji Rolnictwa i Budżetu Rady Dminy Duszniki z 9 maja 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 16 maja 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 30 maja 2022 r.

Protokół nr 11/2022 Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki z 30 maja 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 20.06.2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 29 sierpnia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 30 sierpnia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 31 sierpnia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 20 września 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 24 października 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 14 listopada 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 21 listopada 2022 r.

Protokół nr 12/2022 Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki z 21 listopada 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 12 grudnia 2022 r.

Protokół nr 13/2022 Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki z 12 grudnia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 27 grudnia 2022 r.

 

Protokoły 2021

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 19 stycznia 2021 r.

Protokół Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2021 r.

Protokół Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dni 23 marca 2021 r. 

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 27 kwietnia 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 18 maja 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 28 maja 2021 r.

Protokół Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki  nr 8/2021 z 28 maja 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych z 29 czerwca 2021 r.

Protokół Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lipca 2021 r.

Protokół Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki 19 sierpnia 2021 r.

Protokół Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki 27 września 2021 r.

Protokół Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki 9 listopada 2021 r.

Protokół Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 29 listopada 2021 r.

Protokół Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2021 r.

Protokół Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki nr 9/2021 z 20 grudnia 2021 r.

Protokół Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r.

Protokoły 2020

Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu oraz Komisji Ośchrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 16 stycznia 2020 r. - TEKST

Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu oraz Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 20 lutego 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki  z dnia 1 czerwca 2020 r. - TEKST

Protokół Nr 6/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. -TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z  dnia 22 czerwca 2020 r. -TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z  dnia 22 lipca 2020 r. -TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 1 września 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 14 grudnia 2020 r. - TEKST

Protokół Nr 7/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. -TEKST

Protokoły 2019

PROTOKOŁY KOMISJI ROLNICTWA I BUDZETU 2019 ROK

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA I BUDŻETU w 2019 roku-TEKST

Protokól Nr 1/2019 z dnia28 stycznia 2019 r.- TEKST

Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia wspólnego z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 22 lutego 2019 r. - TEKST

Protokół Nr 3/2019 z dnia 22 marca 2019 r. - TEKST

Protokół Nr 4/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. - TEKST

Protokół Nr 5/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.- TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 12 marca 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 19 kwietnia 2019 r. -TEKST

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 07 maja 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 24 maja 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Rewizyjną oraz z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 23 września 2019 r. TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 18 października 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 22 listopada 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 11 grudnia 2019 r. TEKST

Protokoły 2018

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy z 10 grudnia 2018 r. - TEKST