Uchwały Rady Gminy Duszniki z 22 czerwca 2021 r. XLII sesja (opublikowano 07 lipca 2021 r.)

a) Uchwała Nr XXII/272/21 z dnia 22 czerwca 2021 r . w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030,

b) Uchwała Nr XXII/273/21 z dnia 22 czerwca 2021 r . w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.,

c) Uchwała Nr XXII/274/21 z dnia 22 czerwca 2021 r . w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Duszniki nr XIII/64/2019, z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji.