Postanowienie Wójta Gminy Duszniki w sprawie dodatku nr 7 do Planu ruchu na eksploatację ropy naftowej i gazu ziemnego w kopalni KRNiGZ Młodasko na okres od 1.03.2021 r. - 31.12.2023 r.

   Postanowienie Wójta Gminy Duszniki z dnia 31 lipca 2023 r., znak: ROS.6524.2.2023.DG