Uchwały Rady Gminy z dnia 24 maja 2016r.sesja XXIV

Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 maja 2016 r.

 


1. Uchwała XXIV/153/16
    w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok;-CZYTAJ

2. Uchwała XXIV/154/16
     w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2015 rok;-CZYTAJ