Nr 7

w sprawie: ustalenia cen i opłat (łącznie z podatkiem VAT) za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

 

Tekst uchwały