Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 23 stycznia 2018r.

a)    Uchwała Nr XLV/332/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026 - CZYTAJ

b)   Uchwała Nr XLV/333/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 - CZYTAJ, ZAŁACZNIKI

c)    Uchwała Nr XLV/334/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - CZYTAJ

d)   Uchwała Nr XLV/335/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych - CZYTAJ

e)    Uchwała Nr XLV/336/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko - CZYTAJ