WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH Z DNIA 21 października 2018 r.

  Protokół obsadzenia mandatów
radnych bez głosowania 
   Protokól wyborów
do Rady Gminy
   PROTOKÓŁ
WYBORY WÓJTA
GMINY DUSZNIKI
   Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej
w Dusznikach z dnia 22 października 2018 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania
 w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego w dniu 4 klistopada 2018 r.
PROTOKÓŁ
WYBORY DO RADY POWIATU
SZAMOTULSKIEGO