Powołanie obwodowych komisji wyborczych

  Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Poznaniu II
w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w Gminie Duszniki