Obwieszczenie - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji

 

 

Obwieszczenie - postanowienie RDOŚ i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji

 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu