SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Sprawozdanie za 2022 rok

      Sprawozdanie z realizacji programu
współpracy Gminy Duszniki z organizacjami
          pozarządowymi w roku 2022

Sprawozdanie za 2021 rok

 

 Sprawozdanie z realizacji programu
wspólpracy gminy duszniki z organizacjami
pozarządowymi w roku 2021

Sprawozdanie za 2020 rok

 
 

 

 

 

      Sprawozdanie z realizacji programu

współpracy Gminy Duszniki z organizacjami

        pozarządowymi w roku 2020