konsultacje dotyczące projektu statutu sołectw

  zarządzenie nr 76/19
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
  ANKIETA
Projekty
Statutów Sołectw