Obwieszczenie - Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania i przekazanie do uzgodnień Raportu Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko

  Obwieszczenie - Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
   Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia