Informacja o wyborze oferty

   Informacja
o wyborze oferty