Uchwały Rady Gminy z dnia 9 listopada 2016 r.

 

 

Uchwały XXX sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 9 listopada 2016 r.

 

 

1. Uchwała Nr XXX/203/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016-2024 - CZYTAJ , załącznik nr 1 , założenia

  2. Uchwała Nr XXX/204/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 Listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwałay Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 - CZYTAJ , załączniki

  3. Uchwała Nr XXX/205/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grzebienisku- CZYTAJ