Protokół z XIX sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 25 listopada 2019 r.

Protokół z XIX sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 25 listopada 2019 r. -POBIERZ

WYKAZ IMIENNYCH GŁOSOWAŃ
XIX sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 25 listopada 2019 r.
-POBIERZ-