Odcinek pomiędzy słupami nr Ku1-Du3 oraz nr Du6-Bu4

   Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego wydanie decyzji