Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych przy budynku Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

   Informacja z otwarcia ofert

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów zewnętrznych przy budynku Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Projekt techniczny zamienny
   Kosztorys ofertowy
   Przedmiar robót
   STWiOR
   Projekt umowy
   Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej