Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r.

a)      Uchwała Nr XXIV/170/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027 - TEKST (umieszczone na BIP 25.05.2020 r.)

b)      Uchwała Nr XXIV/171/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TEKST, ZAŁĄCZNIKI (umieszczone na BIP 21.05.2020 r.)

c)      Uchwała Nr XXIV/172/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2020 roku" - TEKST (umieszczone na BIP 21.05.2020 r.)

d)      Uchwała Nr XXIV/173/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przekazania skargi Wojewody Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - TEKST, ZAŁĄCZNIK (umieszczone na BIP 21.05.2020 r.)