Uchwały Rady Gminy z dnia 22 marca 2016

Uchwały XXI sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 22 marca 2016 r.

 

 

1. Uchwała XXI/141/16
   w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 ? 2024:

   CZYTAJ , załącznik , załącznik

2. Uchwała XXI/142/16
   w sprawie
:zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r.
    w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
;-CZYTAJ , załącznik 

3. Uchwała XXI/143/16
   w sprawie
?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
    bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2016 roku;-CZYTAJ

4. Uchwała XXI/144/16
   w sprawie
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
    planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego:
     Duszniki, Sędziny, Sarbia;-CZYTAJ , załącznik

5. Uchwała XXI/145/16
   w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko;-CZYTAJ