Budżet 2021

Uchwała Nr XXXIII/225/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

ZMIANY:

Uchwała Nr XXXV/241/21 Rady Gminy Duszniki w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

 

SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ZA 2021:

 

   Sprawozdanie RB-27 S
   Sprawozdanie RB-28 S
   Sprawozdanie RB-N
   Sprawozdanie Rb-NDS
   Sprawozdanie RB-Z
   Sprawozdanie z wykonania budżetu 2021
Informacja o kształtowaniu sie WPF za rok 2021
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BPiCAK za 2021
Informacja o stanie mienia Gminy Duszniki
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
 Tabela informacyjna do sprawozdania finansowego
za 2021 rok