Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Urzędu Gminy Duszniki wraz z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Duszniki oraz BPiCAK w Dusznikach