OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Ogłoszenie konkursu na zdania z ustawy o zdrowiu publicznym w 2023 roku

   zarządzenie nr 53/23
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie

ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

   

Konkursy ofert na 2023 rok w zakresie kultury

   Zarządzenie nr 14/25 
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 20 stycznia 2023 r
.
    Zarządzenie nr 15/25 
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 20 stycznia 2023 r

Ogłoszenie konkursu na 2023 rok w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

   Zarządzenie Nr 124/22
Wójta Gminy Duszniki
 z dnia 16 grudnia 2022 r.
KONKURS -Organizacja  treningów
i rozgrywek w piłce nożnej
Zarządzenie Nr 125/22
Wójta Gminy Duszniki
 z dnia 16 grudnia 2022 r.
KONKURS Wspieranie szkolenia dzieci
i młodzieży w ramach
Uczniowskich Klubów Sportowych

Ogłoszenie konkursu na 2022 rok w zakresie "Organizowanie zajęć teatralnych"

   Zarzadzenie Nr 23/22
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 11 marca 2022 roku

Ogłoszenie konkursu na 2022 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

   Zarzadzenie Nr 20/22
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 8 marca 2022 r.

Ogłoszenie konkursów na 2022 rok w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Zarządzenie Nr 114/21
Wójta Gminy Duszniki
 z dnia 20 grudnia 2021 r.

KONKURS -Organizacja  treningów
i rozgrywek w piłce nożnej

   Zarządzenie Nr 115/21
Wójta Gminy Duszniki
 z dnia 20 grudnia 2021 r.
KONKURS Wspieranie szkolenia dzieci
i młodzieży w ramach
Uczniowskich Klubów Sportowych

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA 2021 ROK

 OGŁOSZENIA KONKURSOWE Z 18.11.2020 r.

 

Zarządzenie Nr 98/20
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 18 listopada 2020 r.

KONKURSY DLA UKS

 

Zarządzenie Nr 99/20
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 18 listopada 2020 r.

Organizacja treningów
i rozgrywek w piłce nożnej
   

Zarządzenie Nr 100/20
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 18 listopada 2020 r.

Pomoc rodzinom w trudnej
sytuacji życiowej

OGŁOSZENIA KONKURSOWE Z 19.112020 r.

 

Zarządzenie Nr 102/20
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 19 listopada 2020 r.

Organizowanie zajęć teatralnych
   

Zarządzenie Nr 103/20
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 19 listopada 2020 r.

Konkursy w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego