2 - Budowa fragmentu podziemnej sieci elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą siecią telekomunikacyjną stanowiącej przyłączenie farmy wiatrowej Kuślin do GPZ Pniewy na terenie części dz. nr ewid. 532/1, 532/2, 576/2, 550/1, 550/3 obręb Niewierz,

Obwieszczenie - decyzja

 

 Obwieszczenie

   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie