KONSULTACJE DOTYCZĄCE PODZIAŁU SOŁECTWA

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach  dotyczących
podziału Sołectwa Mieściska-Sarbia- CZYTAJ