Ogłoszenie konkursu na 2022 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

   Zarzadzenie Nr 20/22
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 8 marca 2022 r.