Uchwały Rady Gminy Duszniki z 6 czerwca 2022 r. LX sesja nadzwyczajna(opub. w BIP 22.06.2022r.)

a)  Uchwała Nr LX/382/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b) Uchwała Nr LX/383/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.