Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

Protokoły 2014

PROTOKOŁY 2014

Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

1.Protokół nr 37/14 z dnia 20 stycznia 2014 roku-CZYTAJ ,załącznik , załącznik

2. Protokół nr 39/14 z dnia 28 lutego 2014 roku-CZYTAJ

3. Protokół nr 40/14  z dnia 24 marca 2014 roku - CZYTAJ

4. Protokół nr 41/14 z dnia 26 maja 2014 roku - czytaj

5. Protokół nr 42/14 z dnia 25 lipca 2014 roku - CZYTAJ

6. Protokół nr 43/14 z dnia 22 września 2014 roku - CZYTAJ

7. Protokół nr 44/14 z dnia 29 września 2014 r. - CZYTAJ

Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu oraz Komisji Oświaty,
Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. - czytaj 

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 kwietnia 2014 r. - czytaj

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 sierpnia 2014 r. - czytaj   

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki
z dnia 22 września 2014 r.
- czytaj

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki
z dnia 27 października 2014 r.
- czytaj 

 

 

Protokoły 2013

PROTOKOŁY 2013

Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

1.Protokół nr 25/13 z dnia 14 stycznia 2013 roku- CZYTAJ

2. Protokół nr 26/13 z dnia 21 lutego2013 roku- CZYTAJ

3. Protokół nr 27/13 z dnia 21 marca 2013 roku- CZYTAJ

4. Protokół nr 28/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku - CZYTAJ

5. Protokół nr 29/13 z dnia 27 maja 2013 roku- CZYTAJ

6. Protokół nr 30/13 z dnia 1 lipca 2013 roku - CZYTAJ , załącznik

7. Protokół nr 31/13 z dnia 23 sierpnia 2013 roku - CZYTAJ

8. Protokół nr 32/13 z dnia 23 września 2013 r. - CZYTAJ , załącznik

9.Protomkół nr 33/13 z dnia 21 października 2013 r. - CZYTAJ

10.Protokół nr 34/13 z dnia 24 października 2013 r. - CZYTAJ

11. Protokół  nr 35/13 z dnia  29 listopada 2013 r. - CZYTAJ

12. Protokół nr 36/13 z dnia 23 grudnia 2013r. - CZYTAJ

 Ptrotokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki
 z dnia 22 kwietnia 2013 r.- CZYTAJ

Ptrotokół wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i
Porządku Publicznego oraz Komisji Oswiaty, Kultury Fizycznej i
Zdrowia z dnia 17 czerwca2013 r. - CZYTAJ
.

Protokoły 2012

PROTOKOŁY 2012

Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

 

1. Protokół nr 13/12 z dnia 23 stycznia 2012 roku-  CZYTAJ

2. Protokół nr 14/12 z dnia 13 lutego 2012 roku-     CZYTAJ

3. Protokół nr 15/12 z dnia 27 lutego 2012 roku-    CZYTAJ

4. Protokół nr 16/12 z dnia 26 marca 2012 roku-    CZYTAJ

5. Protokół nr 17/12 z dnia 23 kwietnia 2012 roku- CZYTAJ

6. Protokół nr 18/12 z dnia 28 maja 2012 roku-      CZYTAJ

7. Protokół nr 19/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku- CZYTAJ

8. Protokół nr 20/12 z dnia 10 września 2012 roku- CZYTAJ  ,załącznik , załącznik , załącznik

9. Protokół nr 21/12 z dnia 28 września2012 roku- CZYTAJ

10. Protokół nr 22/12  z dnia 24 października 2012 roku - CZYTAJ

11. Protokół nr 23/12  z dnia 26 listopada  2012 roku - CZYTAJ

12. Protokół nr 24/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku- CZYTAJ

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki w dniu 16 kwietnia 2012r. - CZYTAJ

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki w dniu 2 lipca 2012r. - CZYTAJ

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki w dniu 3 grudnia 2012 r. - CZYTAJ

Protokoły 2011

 

                                                  PROTOKOŁY 2011

Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

1. Protokół nr 2/11 z dnia 24 stycznia 2011 roku - CZYTAJ

2. Protokół nr 3/11 z dnia 18 lutego 2011 roku - CZYTAJ

3. Protokół nr 4/11 z dnia 21 marca 2011 roku - CZYTAJ

4. Protokół nr 5/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku - CZYTAJ

5. Protokół nr 6/11 z dnia 23 maja 2011 roku - CZYTAJ

6. Protokół nr 7/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku - CZYTAJ

7. Protokół nr 8/11 z dnia 22 sierpnia 2011 roku - CZYTAJ

8. Protokół nr 9/11 z dnia 26 września 2011 roku - CZYTAJ

9. Protokół nr 10/11 z dnia 24 paździrnika 2011 roku - CZYTAJ

10. Protokół nr 11/11 z dnia 21 listopada 2011 roku- CZYTAJ

11. Protokół nr 12/11 z dnia 7 grudnia 2011 roku- CZYTAJ

12.Protokół z wspólnego posiedzenia komisji z 11 kwietnia 2011 roku - CZYTAJ 

13. Protokół z wspólnego posiedzenia komisji z 30 maja 2011 roku - CZYTAJ 

14. Protokół z wspólnego posiedzenia komisji z 4 lipca 2011 roku - CZYTAJ

15. Protokół z wspólnego posiedzenia komisji z 12 września 2011 roku - CZYTAJ

Protokoły 2010


                                                                
PROTOKOŁY 2010

Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

1. Protokół nr 1/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku - czytaj

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki w dniu 13 grudnia 2010r- CZYTAJ