Zarządzenie w spr.operatorów informatycznej obsługi w referendum gminnym

Zarządzenie Nr 26/2020
Wójta gminy Duszniki
z dnia 17 marca 2020 r.
      w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
      oraz wskazania Gminnej Komisji  kandydata na pełnomocnika do spraw informatyki
|     w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Duszniki przed upływem kadencji;- CZYTAJ