Obwieszczenie - opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie - opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
   Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
 

 

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu