Oswiadczenie majątkowe za 2021 r.

   
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY
Tadeusza Zimnego
za 2021r.