Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r.

a)    Uchwała Nr XLVII/339/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026 -TEKST

b)   Uchwała Nr XLVII/340/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.-TEKST, załączniki

c)    Uchwała Nr XLVII/341/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko, polegająca na budowie zatok autobusowych w rejonie szkoły w m. Grzebienisko;-TEKST

d)   Uchwała Nr XLVII/342/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2018 roku";-TEKST

e)    Uchwała Nr XLVII/343/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Duszniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;-TEKST

f)    Uchwała Nr XLVII/344/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Duszniki na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;-TEKST

g)   Uchwała Nr XLVII/345/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;-TEKST

h) Uchwała Nr XLVII/346/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szamotułach na uchwałę Nr XXXVIII-196/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 października-TEKST