Zapytanie ofertowe

 

Treść zapytania ofertowego pn. "Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK dla UG Duszniki wraz z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Duszniki oraz BPiCAK w Dusznikach"

 

 

 

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 

 

 

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

 

 

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu