Etap V

   Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego wszczęcie postępowania
   Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego wydanie decyzji