Budowa budynku socjalnego w miejscowości Niewierz II

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o unieważnieniu postępowania

   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o unieważnieniu postępowania
   

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert
   

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 22 października 2019 r.

  Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 22 października 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmiany w treści SIWZ z dnia 15 października 2019 r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
   Zmiany w treści SIWZ z dnia 15 października 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmiany w treści SIWZ z dnia 11 października 2019 r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
   Zmiany w treści SIWZ z dnia 11 października 2019 r.

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 09 października 2019 r.

  Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 09.10.2019 r.
   Standard wykończenia budynku (tekst ujednolicony po zmianach)

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04 października 2019 r.

   Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04.10.2019 r.
   Przedmiar robót elektrycznych
   Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy po zmianach

Budowa budynku socjalnego w miejscowości Niewierz II

   Ogłoszenie
   SIWZ
   Przedmiary
   Projekt BSC4
   Projekt - adaptacja
   Projekt usunięcia kolizji
   Projekt wodno-kanalizacyjny
   Standard wykończenia budynku
   STWiOR
   Projekt umowy
   Załączniki w wersji edytowalnej