Komisje Rady

Skład komisji stałych rady gminy Duszniki - kadencja 2018/2023

 

 

Komisja Rolnictwa i Budżetu

Przewodniczący

- Ireneusz Tylkowski

Członkowie:

- Marek Liszkowski

 

- Marzena Frąckowiak - zastęca Przewodniczącego Komisji

- Grzegorz Pawlak

 -Paweł Henicz

 


Komisja Oświaty, Kultury,
 Kultury Fizycznej i Zdrowia

Przewodniczący

-Małgorzata Wrochna

Członkowie:

- Tomasz Ćwian

 

- Marzena Frąckowiak- zastęca Przewodniczącej Komisji

- Wiesława Woźniak

- Kamila Zimna

 


Komisja Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego

Przewodniczący

- Andrzej Danielczak

Członkowie:

- Marek Liszkowski

 

- Magdalena Nowak

  - Ireneusz Tylkowski - zastępca Przewodniczacego Komisji
  -Adam Nowak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

- Jadwiga Klińska

Członkowie:

- Justyna Bachorz

 

- Adam Nowak

 

 

- Wiesława Woźniak

- Małgorzata Wrochna

- Andrzej Danielczak

- Ryszard Pacholak

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  

 Przewodniczaca  - Magdalena Nowak
 Zastępca   - Jadwiga Klińska
Członek  - Paweł Henicz
Członek - Kamila Zimna