Konsultacje projektu współpracy

Konsultacje projeku programu współpracy na 2018 r.

  Zaproszenie do konsultowania
projektu  programu współpracy
   Zarządzenie Nr 79/17
   Projekt programu współpracy
na 2018 r.
   Formularz zgłaszania uwag
Wyniki konsultacji

Konsultacje projektu współpracy na 2017 r.

   Zaproszenie do konsultowania
projektu

Zarządzenie Nr 62/16
   Projekt programu współpracy
na 2017 r.
   Formularz zgłaszania uwag
   Wynik konsultacji społecznych