Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Duszniki i jej jednostek organizacyjnych

   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia
   Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
   Załączniki w wersji edytowlanej