Zapytanie ofertowe pn.: "Zakup, dostawa i wykonanie nasadzeń drzew na terenie Gminy Duszniki w 2022 r."

  Treść zapytania ofertowego pn.
: "Zakup, dostawa i wykonanie nasadzeń drzew na terenie Gminy Duszniki w 2022 r."
   Załącznik nr 1 do zaproszenia - Formularz ofertowy
   Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Wykaz cen jednostkowych - plik excl
   Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - Klauzula informacyjna
   Załącznik nr 2 do zaproszenia - Projekt umowy