Oswiadczenie majątkowe za 2020 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w DUSZNIKACH

ZA 2020 ROK

- POBIERZ