Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1561