Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 23 kwietnia 2019 r.

a)       Uchwała Nr VIII/48/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr VIII/49/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik