Przebudowa ulicy Leśnej w Grzebienisku i drogi gminnej w Zakrzewku, poprzez ułożenie płyt typu PDTP

  Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Projekt przebudowy ul. Leśnej w Grzebienisku
   Przedmiar przebudowy ul. Leśnej w Grzebienisku
   Projekt przebudowy drogi gminnej w Zakrzewku
   Przedmiar przbudowy drogi gminnej w Zakrzewku
   STWiOR (ul. Leśna w Grzebiesniku i droga gminna w Zakrzewku
   Projekt umowy
   Załaczniki w wersji edytowalnej